مشاهده تریلر
نوجوانی که تمام زندگی خود را در خانه خود سپری کرده است عاشق پسر همسایه می شود اما...
همراه با زیرنویس چسبیده